piątek, 12 grudnia 2014

Eckhart Tolle, "Nowa Ziemia - przebudzenie sensu życia"


Eckhart Tolle, "Nowa Ziemia - przebudzenie sensu życia", 2008, Wydawnictwo Medium, 33 zł

Jeśli szukasz drogi do wewnętrznej przemiany i odnowy, znajdziesz ją w tej książce. Nowa Ziemia to opowieść, w której każdy z nas odnajduje cząstkę siebie.Eckhart Tolle udziela w niej odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z zakresu poznania samego siebie, kruszy mury uwarunkowań z przeszłości, otwiera nasze oczy na mechanizmy, które nami rządzą. Wszystko to skupia się wokół samoświadomości człowieka, na którą otwierając się jesteśmy w stanie poznać cel naszego istnienia i pojąć powiązania otaczającego nas świata.Drogą do tego jest poznanie siebie i mechanizmów twojego świata wewnętrznego. Książka Nowa Ziemia pomoże ci w tym. Pomoże ci także uświadomić sobie, że dysfunkcyjne wzorce, które tak cię rażą w społeczeństwie, istnieją również w tobie, będąc źródłem wewnętrznego konfliktu i bólu i nie pozwalając ci na prawdziwe spełnienie. „Mam nadzieję – mówi Eckharta Tolle – że książka Nowa Ziemia pomoże ci także dotrzeć do tego wymiaru twojego wnętrza, o którego istnieniu być może w ogóle nie wiedziałeś lub tylko z rzadka doświadczałeś jego przebłysków.

Nie tkwij do końca życia w pułapce uwarunkowań z przeszłości, które ukształtowały twoją osobowość, i pozwól, aby twoje życie przekształciło się od wewnątrz, jedynie siłą twojej świadomości”. „Nasza planeta i ludzkość – mówi dalej – pilnie potrzebują przebudowy świadomości, duchowego przebudzenia. Bez tego tylko utrwalimy chorobę przeszłości, którą tak dobitnie widać w historii XX wieku, lub co najwyżej będziemy leczyć same symptomy tej choroby, a nie jej przyczyny. Tą chorobą jest zbiorowa dysfunkcja egotycznego umysłu”. Z tego procesu przemiany jednostkowej i społecznej wyłania się wizja NOWEJ ZIEMI – ziemi ludzi bardziej świadomych celu istnienia i głębszych powiązań w funkcjonowaniu świata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz