Książki Zen

Philip Kapleau "Trzy Filary Zen", 2012, wyd. Galaktyka, 44 zł

Trzy filary zen to pierwsza książka o zen napisana przez współczesnego człowieka Zachodu, który przeszedł przez trzynastoletni okres praktyki w japońskich klasztorach, wymagającej niezwykłego wysiłku, a zakończonej wyświęceniem i uzyskaniem prawa do nauczania. Jest to książka niezwykła, jako pierwsza bowiem daje ona zachodniemu czytelnikowi możliwość zapoznania się z całą „kuchnią” zen, z tym wszystkim, co dotychczas przesłonięte było mgiełką tajemniczej egzotyki i naznaczone piętnem obcości. 

Książka zawiera w sobie przedmowę Rosi Sunyi Kjolhede oraz posłowie Bodhina Kjolhede i nowe zdjęcia.
Więcej o książce >>>
Zakupy >>>"Bodhidharma - Kazania"
, wyd. Borgis, 1997, ilość str. 80, cegiełka na ośrodek zen Bodhidharma: 22 zł

Przybycie i nauczanie Pierwszego Patriarchy w Chinach uważa się za moment powstania szkoły zen – „bezpośredniego przekazu poza słowami”, nazwanej czasem również doktryną wielkiego mistrza Bodhidharmy. Publikowane w tej książce „Kazania” są jedynymi przypisywanymi mu tekstami.

Jak zamówić książki? >>>
Współczesny Zen


(chwilowo niedostępne0 Thich Nhat Hanh "Cud uważności. Prosty podręcznik medytacji.", 2020, Czarna Owca, 29 zł

"Uważność jest cudem - jak mówi tradycja buddyjska - dzięki któremu poznajemy siebie samych. Potrzebujemy spokoju serca i samokontroli, jeśli chcemy, aby nasze wysiłki przynosiły dobre rezultaty. Jeśli bowiem tracimy samokontrolę, pozwalamy niecierpliwości i złości zakłócić naszą pracę, to odbieramy jej tym samym jakąkolwiek wartość. Każdą czynność powinniśmy wykonywać uważnie. Aby zapanować nad naszym umysłem i uspokoić myśli, musimy uważnie przyglądać się naszym uczuciom i wrażeniom zmysłowym oraz jednoczyć się z nimi. Nauczmy się patrzeć na wszystkie istoty oczami pełnymi współczucia. Główny przekaz tej książki przekłada się na naszą postawę wobec innych ludzi, a zwłaszcza najbliższe otoczenie. Kwintesencją rozważań autora jest wskazówka: "Jest tylko jeden najważniejszy czas, a ten czas - to teraz. Chwila terażniejsza jest jedynym czasem, jaki mamy. Jak zamówić książki? >>>Klasyczne teksty dawnych mistrzów zen / chan

Zapiski z Błękitnej Skały, Projekt wydawniczy "miska ryżu", 2018, 48 zł
Zapiski z Błękitnej Skały to najważniejszy klasyczny tekst buddyzmu zen, specjalnie stworzony w celu przebudzenia uśpionego ludzkiego potencjału. Rdzeniem tego niezwykłego dzieła jest sto tradycyjnych cytatów i przypowieści. Historie te, znane w jęz. chińskim jako gongan lub koan w jęz. japońskim, mają za zadanie wywołać u ucznia wgląd w naturę umysłu i rzeczywistości, czyli oświecenie. Koany opatrzone są komentarzami dwóch z największych japońskich mistrzów zen w historii Japonii, Hakuina Ekaku (1685-1768) ze szkoły rinzai, oraz Tenkei Densona (1648-1735) ze szkoły soto, które rzucają nowe światło na znacze¬nie tego wielkiego tekstu. Do każdego z przypadków mistrz zen Seung Sahn (1927-2004) stworzył pytania, prowokujące do natychmiastowej, spontanicznej odpowiedzi albo nadające kierunek pracy nad danym przypadkiem.
Jak zamówić książki? >>>


Dahui "Kwiaty na bagnach" Projekt wydawniczy "miska ryżu" 2012 . 48 zł 


Książka przedstawia tłumaczenia listów i wykładów na temat zen wielkiego nauczyciela Dahui Zonggao (1089-1163). Jego spostrzeżenia zebrane w tym tomie kierowane są głównie do osób stanu świeckiego, stąd nacisk położony jest na sposoby, w jakie ludzie pogrążeni w sprawach tego świata mogą uczyć się zen i osiągnąć wyzwolenie obiecywane przez Buddę. Chociaż od czasów Dahui minęło już ponad osiemset lat, istota jego przekazu nie jest przypisana żadnym szczególnym czasom, miejscom czy też środkom wyrazu.

Jak zamówić książki? >>>
 Yuanwu  "Kurz tego świata" Projekt wydawniczy "miska ryżu" 2011, 48 zł 

Listy zawarte w tej książce zostały napisane przez nauczyciela zen znanego jako Yuanwu (1063-1135), który zasłynął jako odnowiciel i wielki propagator praktyki konganów (jap. koan), jak również jako autor najsłynniejszej chyba księgi zen, Zapisków błękitnej skały, zbioru poddawanych medytacji przypadków z komentarzami wierszem i prozą. Zapiski błękitnej skały to zawiła sieć tradycji zen z niezliczonymi subtelnymi odcieniami znaczeń. W niniejszych listach Yuanwu przedstawia przekaz zen w bardziej przystępnej formie bezpośrednich, osobistych lekcji.

Foyan "Szpik mędrców" (Miska ryżu) 48 zł

Książka zawiera tłumaczenia wykładów na temat zen mistrza Foyana Qingyuana (1067-1120), ucznia Wuzu Fayana. Jest powszechnie uznawany za jednego z największych mistrzów odrodzenia zen w czasach dynastii Song. Powracając do nauk pierwotnych i klasycznych mistrzów, Foyan prezentuje wiele prostych ćwiczeń uwagi i myślenia, mających na celu poprowadzenie ucznia ku wglądowi w prawdziwą naturę jaźni.
Jak zamówić książki? >>>
Hongzi "Cicha iluminacja" (Miska ryżu) 48 zł 

"Cicha iluminacja" to tłumaczenie samego rdzenia szczegółowych zapisków chińskiego mistrza zen Hongzhi. Taigen Dan Leighton przedstawia bogaty w fakty i analizy wstęp, śledząc życie Hongzhi, wyjaśniając ważne aspekty jego nauczania oraz umiejscawiając go w historii tradycji soto oraz całej historii zen. W tomie obok tekstów filozoficznych i wskazówek medytacyjnych odnajdziemy również ponad dwadzieścia wierszy poświęconych głównym ideom i punktom nauczania szkoły zen soto. "Cicha iluminacja" z pewnością zainspiruje wielu praktykujących medytację zen i bez wątpienia wzbudzi też zachwyt u prawdziwych miłośników literatury i filozofii Dalekiego Wschodu.
Jak zamówić książki? >>>Bodhidharma „Twarzą do ściany” (Miska Ryżu) 42 zł,

Bodhidharma urodził się około roku 440 w Kanchi, stolicy królestwa Pallava w południowych Indiach. Był trzecim synem króla Simhavarman i braminem z urodzenia. W młodości przeszedł na buddyzm, a później otrzymywał nauczanie Dharmy od Pradżniatary, którego ojciec Bodhidharmy zaprosił ze starożytnego serca buddyzmu, królestwa Magadha. Pradżniatara był również tym, który polecił Bodhidharmie udać się do Chin. Po trzyletniej podróży statkiem wzdłuż indyjskiego wybrzeża i Półwyspu Malajskiego przybył w końcu do południowych Chin około roku 475. Bodhidharmę uznaje się za ojca zen, jego Pierwszego Patriarchę i postać nieustannie inspirującą miliony buddystów na całym świecie. Jego podejście do zen (medytacji) było unikalne.
Lin Chi Niczego więcej już nie poszukujcie” (Miska Ryżu) 42 zł 

"Lin-chi I-hsuan, ojciec linii przekazu Szkoły Zen Lin-chi (jap. Rinzai), zmarł 10 stycznia 866 roku, u schyłku dynastii Tang (618-907 n.e.), w czasie trwania której pojawiło się wielu wielkich Mistrzów Zen - Te-shan, Huang-po, Chao-chou, Nam-chuan, Pai-chang. /.../ Jak wszystkich wielkich Mistrzów Zen, wiedza Lin-chi była głęboko zakorzeniona w naukach buddyjskich i poparta doskonałą znajomością pism, które zresztą często cytował. Jednak zamiast rutynowej pamięciowej nauki wymagał on rzeczywistego wglądu w pisma oraz życia, które z takiego wglądu wypływa. Jeśli czasami zdarza mu się szydzić, to nie z pism, ale ze swoich uczniów, którzy woleli pobożnie i kurczowo trzymać się słów, niż próbować je zrozumieć. /.../ Lin-chi ma opinię niezwykle gwałtownego i bezpośredniego. Kiedy naprawdę się wścieka, to tylko po to, aby odciąć przywiązanie do jakiegokolwiek ideału czy też idei, a należy pamiętać, że zwraca się przy tym do doświadczonych mnichów. Jego pozorne przeczenie samemu sobie jest kolejnym zręcznym środkiem, które ma na celu wyrwanie uczniów ze stanu samozadowolenia. W tych zapiskach Lin-chi mówi sam za siebie, jasno i zdecydowanie" [ze wstępu tłumacza angielskiego Irmgarda Schloegla]. Jak zamówić książki? >>>


Chan - Chiński Zen

Jin-szun „Droga do Stanu Buddy” (Prac. Aut. Domy Polskie) 55 zł

Czcigodny Jin-Szun urodził się w rodzinie chłopskiej w Chinach w 1906 roku, a w roku 1930 zrezygnował z życia świeckiego i został buddyjskim mnichem. Obecnie mieszka i naucza w klasztorze w środkowym Tajwanie. "Droga do Stanu Buddy" to kompedium dwóch tysiącleci chińskich studiów na naukami Buddy i opartych na nich praktyk. Czerpiąc z całego, szerokiego zakresu myśli buddyjskiej - szczególnie jednak z reprezentowanej przez Nagardżunę, Czandrakirtiego i Tsongkhapę tradycji Madhyamaki ("Drogi Środka") - Jin-szun położył nacisk na racjonalizm i humanizm buddyzmu, jednocześnie inicjując ożywczy dialog pomiędzy tradycyjną egzegezą buddyjską, a współczesnymi akademickimi badaniami nad buddyzmem.
Jak zamówić książki? >>>
 Szeng-jen „Nie ma cierpienia. Komentarz do Sutry Serca” (Zw. Buddystów Czan) 25 zł
Sutra Serca, zajmująca nieco ponad jedną stronę stanowi wydestylowaną esencję nauk Buddy. Jako jedna z najbardziej znanych buddyjskich sutr recytowana jest w buddyjskich ośrodkach i klasztorach na całym świecie. Szkoły czan, kładące nacisk na żywą, bezpośrednio doświadczoną mądrość, od dawna z czcią odnoszą się do tej sutry a jej zwięzłe ujęcie zasadniczych względów Buddy. Książka 'Nie ma cierpienia' stanowi komentarz Mistrza czan Szeng-jena do Sutry Serca. Mówi on o sutrze z perspektywy czan, przedstawiając jako szereg metod medytacji i zachęcając czytelników do doświadczenia jej prawd bezpośrednio poprzez medytację i w codziennym życiu.
Jak zamówić książki? >>>
 Szeng-jen „Osiąganie Umysłu Buddy” (Prac. Aut. Domy Polskie) 28 zł
Kolejna książka znanego mistrza buddyzmu chińskiego Szeng-Jena, mieszkającego na Tajwanie. Znaczna część książki zawiera oryginalne wykłady z odosobnień, wygłoszone przez Mistrza dla jego uczniów na temat metod i problemów w praktyce. Są to odpowiedzi Mistrza na konkretne pytania uczniów. Książka szczegółowo omawia, co dzieje się na siedmiodniowym odosobnieniu: plan każdego dnia, praktykę, pozycję ciała, posiłki, rozmowy z Mistrzem. Jest tez kilka relacji uczniów. Jest to wspaniałe wprowadzenie do buddyzmu czan. Ale nawet zaawansowany uczeń może odnaleźć głębokie przewodnictwo duchowe.
Jak zamówić książki? >>>

 Szeng-jen "Bęben Dharmy - Istota i codzienność praktyki czan" (Prac. Aut. Domy Polskie) 23 zł 

Dla tych, którzy zainteresowani są podążaniem Drogą Czan (zen), książka "Bęben Dharmy" stanowić będzie źródło wiedzy i inspirację w studiach i praktyce. Ucząc nas, jak na co dzień wcielać w życie praktykę czan, mistrz Szeng-jen proponuje nowe spojrzenie na powiązania pomiędzy ciałem a umysłem, jak również wgląd w znaczenie i cel naszych relacji z innymi. Przenikające tę książkę współczucie i mądrość to atrybuty człowieka oświeconego, który bije w Bęben Dharmy dla dobra nas wszystkich.
John Crook "Rozświetlanie ciszy - mowy mistrza Szeng-jena z odosobnień czan" (Pracownia Autorska Domy Polskie) 27 zł

Szczegółowy opis przebiegu dwóch odosobień czan poprowadzonych w Wielkiej Brytanii przez Mistrza Szeng-jena, założyciela Instytutu Kultury Buddyjskiej Czung-Hua w Tajpej i w Nowym Jorku.

Zen Koreański

 Seung Sahn "Cały świat jest jednym kwiatem" Miska ryżu 48 zł

Książka zawiera zbiór kong-anów z komentarzami Mistrza Zen Seung Sahna. "Niektórzy pytają: "jaki jest najlepszy sposób pracy z kong-anami?". Wybitny nauczyciel kiedys powiedział "Dziesięc tysiecy pytań to jedno pytanie". Praca z jednym pytaniem oznacza: tylko idź prosto - nie wiem. Po prostu RÓB TO. Jesli jestes przywiązany do kong-anu , będziesz miał duży problem, to jest choroba zen. Kong-an jest tylko palcem wskazującym na księżyc. Jeśli jesteś przywiązany do palca, nie dostrzeżesz księżyca. Najważniejszy jest twój kierunek. Tym kierunkiem jest NIE WIEM." S.S.
Jak zamówić książki? >>>
Seung Sahn „Strzepując popiół na Buddę” (Szkoła Zen Kwan Um) 35 zł
"Daleko w górach uderzono w wielki świątynny dzwon. Słyszysz jego dźwięk wibrujący w porannym powietrzu i wszystkie myśli znikają z twego umysłu. Nie ma niczego co byłoby tobą. Jest tylko dźwięk dzwonu wypełniający cały wszechświat. Przychodzi wiosna. Widzisz kwitnące kwiaty i latające wokół motyle. Słuchasz śpiewu ptaków, wdychasz ożywcze powietrze. Twój umysł jest samą wiosną i znika zupełnie. We wszystkich tych doświadczeniach to co wewnętrzne i to co zewnętrzne stają się jednym. To jest umysł zenu. Pierwotna natura nie zna przeciwieństw. Mowa i słowa nie są potrzebne. Gdy nie ma myślenia wszystkie rzeczy są takie jakie są. Właśnie taka jest prawda."
Jak zamówić książki? >>>

Seung Sahn "Kompas Zen" (Miska Ryżu) 48 zł

Jest prostą, jasną i często przezabawną prezentacją najważniejszych nauk głównych buddyjskich tradycji - kulminujących w tradycji zen - dokonana przez jednego z najbardziej uwielbianych mistrzów zen naszych czasów. Podczas kilkudziesięciu lat swego nauczania na całym świecie, Mistrz Zen Seungh Sahn zasłynął ze swojej unikalnej umiejętności docierania do sedna buddyjskiego nauczania w sposób uderzająco jasny, nie polegający na ezoterycznym czy też akademickim słownictwie. W tej książce, opartej na jego mowach, przedstawia podstawy nauk buddyzmu w przystępny i intrygujący sposób, zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych uczniów.
Jak zamówić książki? >>>

Seung Sahn "Tylko nie wiem" 35 zł

Wybór listów, które były jedną z ważnych metod nauczania Mistrza Zen Seung Sahna. Seung Sahn otrzymywał miesięcznie setki listów, a odpisywał odobiśćie na każdy z nich. Jego szczery i zabawny styl jawi się tutaj w najbardziej intymnej formie. Odpowiada na pytania o nauczanie i praktykę zen, oraz ukazuje jak powiązać je z zagadnieniami pracy, związków, cierpienia oraz relacji uczeń-nauczyciel.
Jak zamówić książki? >>>

Seung Sahn "Chcieć oświecenia to wielki błąd", 2021, Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, 35 zł              Ta książka została po raz pierwszy opublikowana w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych w roku 2006. "Nauczanie Mistrza Zen Seung Sahna zawsze będzie przynosić wspniałe światło temu światu. W tej niezwykłej i ważnej książce możemy poznać jego szczególny dowcip, inteligencję, odwagę i współczucie." Joan Halifax "Ten zbiór pouczających historii, mów i spontanicznych dialogów z uczniami oferuje czytelnikom świeże i bliskie spotkanie z jednym z najznakomitszych mistrzów zen naszych czasów." Jon Kat-Zinn Jak zamówić książki? >>>

Seung Sahn "Dziesięć bram - nauczanie konganów mistrza zen Seung Sahna", 2021, Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, 35 zł         Kongany są wyjątkową i charakterystyczną cechą tradycji zen, która go wyróżnia nie tylko wśród innych buddyjskich tradycji medytacyjnych, ale także spośród wszystkich innych tradycji duchowych. W swojej oryginalnej formie kongan jest pozornie nielogicznym pytaniem, postawionym przez nauczyciela zen, aby sprawdzić umysł ucznia czy też uczennicy. W tej książce wybitny współczesny mistrz zen demonstruje swoje proste podejście do konganów i przywraca witalność, humor oraz jasność  tej metodzie nauczania. Z tradycyjnej kolekcji liczącej sobie 1750 przypadków zostało wybranych dziesięć konganów, których znaczenie wyłania się z międzynarodowej korespondencji mistrza z jego uczniami.
Jak zamówić książki? >>>

Nauczanie Mistrza Zen  Man Gonga, 2021, Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, 25 zł Książka ta  po raz pierwszy została opublikowana w języku angielskim w 2009 roku w Hong Kongu. Mistrz zen Man Gong (1872 - 1946) otrzymał przekaz od mistrza zen Kyong Ho i jest jedną z prawdziwe wybitnych potaci współczesnego koreańskiego zen. Mistrz zen Man Gong był nauczycielem mistrza zen Ko Bong, który z kolei był nauczycielem mistrza zen Seung Sahna i ta linia przekazu jest kontynuowana na całym świecie. (Wybrane tytuły rozdziałów z książki: Kim jestem? Konieczność znalezienia swojego prawdziwego ja. / Paktyka zen: ściezka do odnalezienia swojej prawdziwej natury. / Ludzkie życie / Budda Dharma / Buddyzm / Mnisi i mniszki / Zasady życia w Sandze/ Biografia mistrza zen Man Gonga)Jak zamówić książki? >>>

"Kość przestrzeni - wiersze Mistrza Zn Seung Sahna 35 zł” Kość Przestrzeni” jest przykładem wybitnej tradycyjnej poezji zen, która ma swój początek w Chinach za czasów dynastii T’ang i jest, jak udowadniają te wiersze, ciągle żywa. Podobnie jak starożytne wiersze, z których najlepsze ujawniały mądrość głębszą niż proza, te zaskakują śmiałością, świeżością, przenikliwą intuicją. Zbiór tych wierszy powinien jak najszybciej dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.Polecamy jeszcze:

WYCZERPANE NAKŁADY
(czekamy na ewentualny dodruk)


(nakład wyczerpany) Ma Tsu „Budda o słonecznym obliczu” (Miska ryżu) 42 zł

W książce zostały zebrane prace wszystkie jednego z najwybitniejszych mistrzów Zen w historii: Ma-tsu (709-788), oraz dwunastu najlepszych jego uczniów, m.in. Nan-chuana, Hui Hai, Pai-changa. Książka składa się z trzech części. Pierwsza opisuje historyczne tło i rozwój buddyzmu Chan przed czasami Ma-tsu, opowiada o życiu Ma-tsu oraz o jego stylu i technikach nauczania. Część druga to pełne, uzupełnione przypisami tłumaczenie Zapisków Ma-tsu. Ostatnia część zawiera nauczanie jego uczniów z tzw. szkoły Hung-chou, większość z nich po raz pierwszy tłumaczonych na angielski. Książka ta na pewno zainteresuje wielu czytelników, od po prostu zainteresowanych buddyzmem i filozofią Wschodu, po poważnie praktykujących medytację Zen adeptów.
Jak zamówić książki? >>>
(nakład wyczerpany) Huang Po „Przekaz Umysłu” (Miska Ryżu) 42  zł 

Nauczanie Mistrza Zen Huang Po" jest zapisem jasnych, przenikliwych i niezwykle mocnych nauk jednej z najbardziej wpływowych postaci w historii zen. Huang Po żył w okresie dynastii Tang (618-907 n.e.) obfitującej w wielkich i niezwykłych mistrzów. To oni właśnie dali początek szkołom, których tradycja kontynuowana jest do dziś. Prezentowana tu książka należy do najstarszych tekstów źródłowych i jest prawdziwą perłą w literaturze zen. Nauki w niej zawarte, dalekie od akademickich dysput, mają formę krótkich i esencjonalnych mów oraz dialogów z uczniami. Ich celem jest bezpośrednie usunięcie przeszkód na drodze duchowej praktyki, tak aby oczyszczony dzięki medytacji umysł mógł otworzyæ się na własną absolutną naturę.
(nakład wyczerpany)  Pai Chang „Pusta przestrzeń” (Miska Ryżu) 42 zł

Jako jeden z najbardziej wpływowych nauczycieli złotego wieku chińskiego czan, Pai-chang był nauczycielem Huang-po i dziadkiem w Dharmie Lin-chi. Używając powiedzenia "dzień bez pracy jest dniem bez jedzenia" dla nadania odpowiedniego tonu życiu klasztornemu, Pai-chang ustanowił formę funkcjonowania wspólnot klasztornych Zen, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Jego styl nauczania, podobnie jak Huang-po i Lin-chi, nie uznaje połowicznych wysiłków: aby osiągnąć całkowite wyzwolenie, musimy odrzucić wszystkie nasze przywiązania - przywiązanie do pożądania, czystości, nawet do samego oświecenia. Mistrz szczególnie wskazuje na ograniczenia werbalnego przekazu i nieustannie odwodzi swoich uczniów od niepełnych nauk, aby zaczerpnęli głęboko czystej wody prawdziwego urzeczywistnienia...
Jak zamówić książki? >>>
(nakład wyczerpany) Hui Neng „Sutra szóstego partiarchy Hui-Nenga wraz z jego komentarzem do Sutry Diamentowej” (Miska Ryżu) 42 

Hui-neng (617-713) jest prawdopodobnie najbardziej szanowaną i wielbioną postacią buddyzmu zen. Ten niepiśmienny drwal osiągnął natychmiastowe oświecenie i przeszedł do historii jako Szósty Patriarcha czan, czyli chińskiego zen; uważa się go za założyciela tzw. Południowej Szkoły zen. Jest on najlepszym przykładem na fakt, iż ani wykształcenie, ani pozycja społeczna nie mają znaczenia, jeśli chodzi o osiągnięcie urzeczywistnienia. Hui-neng charakteryzował swoje nauczanie jako nauki natychmiastowe, oparte o bezpośredni wgląd w podstawową naturę świadomości. Świadectwem ważności miejsca, jakie zajmuje on w tradycji zen, jest nadanie zapiskom traktującym o jego życiu i nauczaniu tytułu sutry, czyli "pisma", słowa tradycyjnie zarezerwowanego dla nauk buddy... Jak zamówić książki? >>>

(nakład wyczerpany)  Tung Shan „Wkraczając w góry” (Miska Ryżu) 42 zł

Tung-shan Liang-chieh (807-869) był aktywnym uczestnikiem najbardziej twórczego i wpływowego okresu w rozwoju buddyzmu czan w Chinach. Został uznany za założyciela linii przekazu Ts'ao-tung, jednego z tzw. Pięciu Domów czan, i to właśnie jego szkoły podejście do buddyzmu przyciągnęło uwagę wielkiego japońskiego mnicha Dogena w czasie jego pobytu w Chinach. Dogen zapoczątkował linię przekazu Tung-shana w Japonii, gdzie nazwano ją szkołą zen Soto i gdzie do dzisiejszego dnia jest jedną z głównych szkół zen. Zapiski przetłumaczone w tej książce przedstawiają sobą unikalną rodzaj literatury religijnej. Zaczerpnięte z dialogów IX- i X-wiecznych mistrzów czan, żyjących głównie w górach i wioskach dzisiejszej prowincji Kiangsi, zapiski prezentują czytelnikowi nie filozofię czy też doktrynę, lecz raczej słowne portrety najbardziej wpływowych mistrzów czan. Jak zamówić książki? >>>(nakład wyczerpany) Buddyzm dla dzieci Tom I: „Indyjskie korzenie”, 2014, Miska Ryżu, 38 zł

Kim był Budda? Czym jest prawdziwa równość? W czym może pomóc medytacja? Czy posiadłeś sztukę obserwacji? W pierwszym tomie serii pt.: „Indyjskie korzenie” znajdziecie odpowiedzi na te pytania w postaci pięknie ilustrowanych przypowieści z życia pierwszych nauczycieli jednej z czterech wielkich religii świata, buddyzmu. Budda, Ananda czy Subhuti żyli w Indiach kilka wieków przed naszą erą, nauczając współczucia, odpowiedzialności, życzliwości, pogody ducha, odwagi, wytrwałości... Mamy nadzieję, że ich historie zainspirują Was i Wasze dzieci do odkrycia pokładów wewnętrznego dobra, tkwiących głęboko w każdym z nas.

Jak Kupić książkę? >>(nakład wyczerpany) zbiór „Przekaz Lampy” (Miska Ryżu) 42 zł

Niniejsze tłumaczenie podsumowuje pierwszą część serii wydawniczej "miska ryżu" obejmującą okres dynastii Tang (618-907), czyli "złotego wieku" w historii chińskiego czan. Nauki zawarte w tej książce tradycyjnie składają się z mów skierowanych do uczniów oraz kung-anów (jap. koan), będących wyrazem wewnętrznego doświadczenia i iluminacji oświeconych osób, doświadczenia, które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, stanowiąc główną cechą charakterystyczną nauk czan. Ten unikalny i piękny zbiór z pewnością będzie ważną pozycją w księgozbiorze adeptów zen oraz punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są pierwotnymi, autentycznymi naukami czan.

Jak zamówić książki? >>>Chao Chou „Kamienny most” (Miska Ryżu) 42 zł  (nakład wyczerpany)
"Wielki japoński mistrz zen Dogen oświadczył, że 'przed Chao-chou nie było Chao-chou, i po Chao-chou nie było Chao-chou'. Wielki buddyjski autorytet D.T. Suzuki zwykł mówić, że ze wszystkich klasycznych tekstów zen, 'Powiedzenia Chao-chou' były najbliższe jego sercu. Chao-chou, jedna z centralnych postaci chińskiego zen, był bez wątpienia najbardziej niezwykłym mistrzem w historii zen. zen, wyrażany przez Chao-chou, jest radykalny, ekstremalny, a czasami nawet brutalny. Według mnie, różni się on dość znacznie od zenu, który poznano na Zachodzie dzięki innym pismom zen. /.../ Chao-chou pozostał ze swoim mistrzem Nan-chuanem przez 40 lat. Dialogi zawarte w tej książce pokazują, jak głębokie panowało między nimi zrozumienie... "
Jak zamówić książki? >>>


 
  (nakład wyczerpany) Yun Men „Brama chmur” (Miska ryżu) 42 zł 

Czytelnicy tego pionierskiego tłumaczenia zapisków Yün-mena zostają przeniesieni tysiąc lat wstecz do sali jednego z najbardziej niezwykłych pedagogów chińskiego zen po to, aby stawić mu czoła i osiągnąć przebudzenie, podobnie jak niegdyś jego uczniowie. 
Przez ponad 10 lat Urs App badał życie i myśl tego niesamowitego nauczyciela czan, znanego w tradycji japońskiej jako mistrz Ummon. 
Wraz z innymi założycielami zen, takimi jak Lin-chi (jap. Rinzai), Yün-men zapoczątkował uderzająco świeże podejście do buddyzmu, rezygnując z tradycyjnych kazań na rzecz potocznej mowy, sarkazmu, nagłych okrzyków, przekleństw, a nawet uderzeń kijem. 
 
Jak zamówić książki? >>>  (nakład wyczerpany) Hui Hai „Natychmiastowe przebudzenie” (Miska Ryżu) 42 zł 

Hui-hai był mistrzem współczesnym Huang-po; o jego życiu wiemy niewiele, jednak z całą pewnością był uczniem Ma-tsu, najznakomitszego mistrza zen całej dynastii Tang, który tak się wyraził o Hui-hai po lekturze niniejszej książki: "W Yueh-chou jest teraz wielka perła; jej blask przenika wszędzie swobodnie i bez przeszkód".
Jak zamówić książki? >>>